Тапшыргыч

  • Роземаунт 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 Трансмитер Я NEWА

    Роземаунт 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 Трансмитер Я NEWА

    Трансмитер - сенсорның чыгу сигналын контроллер таный алган сигналга әйләндерүче конвертер (яки электр булмаган энергия кертүен сенсордан электр сигналына әйләндерә һәм шул ук вакытта тапшыргычны көчәйтә торган конвертер. дистанцион үлчәү һәм контроль).

    Сенсор һәм тапшыргыч бергә автоматик рәвештә контрольдә тотылган сигнал чыганагын тәшкил итә.Төрле физик күләмнәр төрле сенсорлар һәм тиешле тапшыргычлар таләп итәләр, мәсәлән, сәнәгать термостат контроллерының махсус сенсоры һәм тапшыргычлары бар.